Warhammer 40k - Servo Skull
Andreas olsson servoskull 01
Andreas olsson servoskull 02
Andreas olsson servoskull wire
Warhammer 40k - Servo Skull

Made a Servo Skull from Warhammer 40.000 as part of a school project.