Warhammer 40k - Servo Skull
Andreas olsson servoskull 01
Andreas olsson servoskull 02
Andreas olsson servoskull wire
Warhammer 40k - Servo Skull

Made a Servo Skull from Warhammer 40.000 as part of a school project.

More artwork
Andreas olsson enchantingAndreas olsson smallrobot 01Andreas olsson 03